Kıbrıs Turları | Kıbrıs Turu | Kıbrıs Tur | Kıbrıs Otel | Kıbrıs Uçak Bileti | Kıbrıs Erken RezervasyonKibris Turlari

» Kıbrıs Kültür Turları

Gazi Mağusa Turu
Gazi Ma?usa küzey k?br?s?m?z?n  ikinci büyüklikteki ?ehridir.  Adadaki en eski ve tarihine  yerle?im yeridir. Günümüze kadar bir çok medeniyete ev sahipli?i yapm?? olan bu liman ?ehri turumuzda ziyaret edece?imiz yerler; • Be?parmak tepesi • St. Barnabas Arkeoloji ve ?kon Müzesi • Salamis Antik Kenti(Antik tiyatro,Roma hamamlar?,Ginnasyum) • Lala Mustafa Pa?a Camii(St. Nicolas Katetrali) • Nam?k Kemal'?n Zindan? • Venedik Saray? • Kapal? Mara? Bölgesihare 7s lo...
Girne – Güzel Yurt Turu
Turumuza öncelikle Girne liman?n? gezerek ba?l?yoruz. Daha sonra Girne Çar??sn? geziyoruz.  Al??veri? yapmak için k?sa bir molan?n ard?ndan, 7. yy Bizansl?lar taraf?ndan yap?lm?? olan Girne Kalesini ve bat?k Gemi Müzesini geziyoruz.  Daha sonra Girne'nin do?usundaki 1192 y?l?nda K?br?s'a gelen Lüziyanlar taraf?ndan in?a edilmi? 12. yy dan kalma Gotik tarzdaki Katolik Manast?r? Bellapalisi ziyaret ediyoruz.  bol bol foto?raf çektikten sonra Güzelyurt'a do?ru geçiyoruz. Yol  üzerinde ...
Lefkoşa – Mağusa Turu
Lefko?a, K?br?s'?n ba?kenti olmakla birlitke hali haz?rda dünyadaki tek bölünmü? ba??ehir olma özelli?indedir. Toplam nüfus olarak en büyük yerle?im yeridir. Tur esnas?nda adadaki politik durum hakk?nda bilgi verilecektir. Lefko?a ve Ma?usa Turu kapsam?nda ziyaret edece?imiz noktalar k?saca ?u ?ekilde s?ralanabilir: •    Makarios Saray?’n?n Panoramik Görünümü •    Gazi Magusa Surlar içi •    Ye?il Hat (S?n?r bölgesi) •    Ledra Palas Kap?s? (S?n?r kap?s?...
Girne – Lefkoşe Turu
Lefko?a - Girne Kültür Turumuz, K?br?s'?m?z?n turizm merkezi Girne'nin e?siz güzellikteki yat liman?ndan ba?layarak, ba?kent Lefko?a'ya do?ru devam etmektedir, turumuz esnas?nda misafirlerimize adan?n köklü tarihi ve politik durumu hakk?nda detayl? bilgiler verilecektir. Tur kapsam?nda ziyaret edece?imiz baz? önemli noktalar ?öyledir: •    Girne kalesi •    Yat liman?nda serbest zaman •    Bellapais Manast?r? •    Barbarl?k Müzesi •    Yesil Hat •   ...
Kibris Tanitim
Reklamlar
Tag Cloud